Mediavaardig

De opbouw van de module Mediavaardig komt voort uit de competentieset die door mediawijzer.net ontwikkeld is. Mediawijzer.net heeft het Mediawijsheid Competentiemodel ontwikkeld. Het model bestaat uit 4 hoofdgroepen waarbinnen in totaal 10 competenties worden beschreven. Van elke competenties is een verdeling in 5 niveaus gemaakt.


De module bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • Weten wat media is en doet (Begrip)
  • Omgaan met media (Gebruik)
  • Werken met media (Communicatie)
  • Eindopdracht (Strategie)


Klik voor een inkijk in deze module:


Projecten

Daarnaast bevat de module 3 projecten:

  • Mediawijs solliciteren
  • Je portfolio in WordPress
  • Scooterrouter

In een project moet de student zelf op zoek naar oplossingen voor een fictieve probleemsituatie.

Een project bestaat uit verschillende cases waarin verwezen naar informatiebronnen die worden behandeld in de diverse paragrafen van de hoofdstukken binnen die module.

Een project kan aan het einde van de module als geheel worden gemaakt. Maar sommige cases zijn prima te doen aan het einde van een hoofdstuk. Bij elk hoofdstuk is aangegeven welke case aan het einde gemaakt kan worden. Daarmee heeft de student als voorbereiding op het project als bepaalde cases uitgewerkt.