Digitale vaardigheden BASIS (K0022)

De inhoud van het keuzedeel wordt beschreven in dossiers die beschikbaar zijn bij s-bb.nl. 

Maar in zijn algemeenheid geldt:

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep.


Klik hier voor meer informatie over het dossier.

Klik hier om te weten aan welke opleiding het keuzedeel gekoppeld is.

Digitale vaardigheden GEVORDERD (K0023)

De inhoud van het keuzedeel wordt beschreven in dossiers die beschikbaar zijn bij s-bb.nl. 

Maar in zijn algemeenheid geldt:

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep.


Klik hier voor meer informatie over het dossier.

Klik hier om te weten aan welke opleiding het keuzedeel gekoppeld is.

Keuzedeel Verrijking leervaardigheden (K0440)

De inhoud van het keuzedeel wordt beschreven in dossiers die beschikbaar zijn bij s-bb.nl.

Maar in zijn algemeenheid geldt:

Het keuzedeel 'Verrijking leervaardigheden' biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in een deel van de zogenoemde 21-eeuwse vaardigheden, namelijk de metacognitie. 21-Eeuwse vaardigheden omvatten, behalve de metacognitie, onder andere ook digitale geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden. Metacognitie gaat over weten wat je (niet) weet en wat je wilt en regie hebben over de eigen ontwikkeling. In dit keuzedeel wordt in plaats van de term metacognitie de term leervaardigheden gebruikt.

Klik hier voor meer informatie over het dossier en om te zien aan welke opleiding het keuzedeel gekoppeld is.