Prijzen

De prijs die een keuzedeel kost, hangt af van een aantal keuzes die u moet maken.

Kiest u voor SPL of ECDL

Er zit inhoudelijk verschil tussen beide varianten. Dat betekent ook dat er een prijsverschil is tussen beiden. U ziet dat in de tabel hieronder.

Verzorgd u een Zorg & Welzijn opleiding?

Voor deze sector is een aparte variant gemaakt met onderwerpen in Office en in Mediawijsheid die zijn toegespitst op deze sector. De prijs hiervoor is gelijk aan die van SPL of ECDL variant.

Kiest u voor zonder of met Office?

Veel opleidingen doen al aan Officevaardigheid. Dan zou u kunnen kiezen voor een variant zonder Office, dat is de Light variant. De Standaard-variant bevat wel Office-onderdelen.


Geen overige kosten
Naast de kosten van een licentie voor de student, zijn er géén bijkomende kosten voor implementatie van het leerplatform of voor een docentenaccount.


ECK-proof

Vanaf komend schooljaar is al ons materiaal snel en simpel te ontsluiten
via de ECK-standaard. Vraag meer informatie aan via info@vanbuurtedu.nl.

DIGIvaardig: bekwaam en bewust

Als je bekwaam bent betekent dit dat je een handeling kunt uitvoeren. Daarvoor heb je de juiste vaardigheden nodig. Denk daarbij aan het instellen van een veilig wachtwoord op een smartphone, het herkennen van een phishing mail, het omgaan met documenten, het maken van een grafiek of presentatie. Die vaardigheden worden aangeleerd in dit keuzedeel Digitale vaardigheden.

Maar minstens net zo belangrijk is het dat studenten zich bewust zijn van de digitale omgeving. Hoe ziet de digitale wereld om ons heen eruit? Welke nieuwe ontwikkelingen doen zich voor en wat hebben die voor gevolgen voor de student? Aan welke digitale verleidingen staat de student bloot en hoe wapent hij zich hiertegen?

Digitaal bewust is misschien nog wel belangrijker dan digitaal bekwaam. Als je je niet bewust bent, zie je ook de noodzaak niet van bekwaam zijn. Daarom dat in het keuzedeel ook veel aandacht is voor bewustwording. Dat betekent dat we soms verder gaan dan wat voor het examen noodzakelijk is. Zo leert de student ook digiveilig gedrag ontwikkelen en grip krijgen op de digitale wereld om hem heen.