Officevaardig

De module OFFICEvaardig bestaat uit verschillden submodules.

Het keuzedeel Digitale vaardigheden Basis bevat andere submodules dan het keuzedeel Digitale vaardigheden Gevorderd.

Zie voor uitwerking hiervan de tabel bij het keuzedeel Basis en Gevorderd.

DIGIvaardig MBO

Binnen het kwalificatiedossier van de verschillende opleidingen worden ook digitale vaardigheden beschreven. Die vaardigheden kunnen overlappen met de onderwerpen die ook in het keuzedeel worden behandeld.
Maar voor een ander deel gaat het om andere onderwerpen. 

Daarom is een combinatie van het keuzedeel met DIGIvaardig MBO de
ideale oplossing om overlap te voorkomen. Neem contact met ons op om
te zien hoe we dat voor uw opleiding vorm kunnen geven.

Klik hier voor meer informatie over DIGIvaardigmbo.