Examen en certificaat

  • Stichting Praktijkleren
    De Stichting Praktijkleren heeft voor het keuzedeel Digitale vaardigheden Basis en Gevorderd examens ontwikkeld. Voor het vaststellen van de eindtermen van het examen zijn de kerntaken en werkprocessen beschreven in de kwalificatiedossiers gebruikt.


  • Stichting ECDL
    Ook het ECDL heeft examens ontwikkeld voor deze keuzedelen. Maar het keuzedeel Digitale vaardigheden van ECDL heeft een andere uitwerking dan die van Stichting Praktijkleren. Ons keuzedeel is binnenkort ook geschikt voor dit examen.